Новини

Онлайн търговията в България е с по-голям темп на развитие от страните в Западна Европа

През последните 5 години годишният ръст на електронната търговия в България се движи между 25% и 33%. За  2016 ръстът е 27% и е реалистично да очакваме подобен ръст и през следващите няколко години. Обемът на B2C електронната търговия за 2016 г. е 420 милиона евро по данни на Ecommerce Foundation, а прогнозите за 2017 година годишният обем на електронната търговия в България да достигне 510 милиона евро. Съотношението електронни услуги към електронни стоки е 48:52. Това пише в свой анализ Жанет Найденова – председател на Българска Е-комерс Асоциация.

Секторът на електронната търговия в България ще продължи да расте устойчиво със сериозен двуцифрен ръст. Има всички предпоставки за това – 62% Интернет навлизане, наситеност на мобилни устройства с Интернет, които са среда за пазаруване онлайн, над 30% от онлайн потребителите (17% от цялото население в България) вече са пазарували онлайн и имат изградени навици за онлайн пазаруване, има над 20 000 електронни магазини в България. Към настоящия момент е-GDP (съотношението на обема на електронната търговия към Брутния Вътрешен Продукт) е само 1.05%. За сравнение в останалите страни от Европа е-GDP достига 2.5%-3% и продължава да расте.

Темпове на развитие на онлайн търговията

Темпът на развитие на онлайн търговията в България е с по-голям ръст от страните в Западна Европа. През 2016 г. оборотът на електронната търговия в Европа се е увеличил до 530,58 млрд. евро, като темпа на растеж е 15,43% през 2016 г. За 2017 г., обемът на електронната B2C търговия в Европа се очаква да достигне около 603 млрд. евро, при темп на растеж от 13,62%. Различните пазари в Европа се развиват с различни темпове. Някои страни обаче имат много висок процент на потребителите, които пазаруват онлайн, а именно Люксембург (98%), Норвегия (98%) и Дания (97%) и при такова насищане няма как да се очакват големи ръстове. Румъния е начело на списъка с най-бързо растящите пазари в Европа (с ръст от 38%), следвана от Естония (35%) и Украйна (31%). За България за 2016 г. ръстът е 27%.

По данни на Евростат 1,3 млн. българи са пазарували онлайн през изминалата година, като 61% от тях най-често са купували дрехи. Средногодишно за 2016 един потребител в България е отделил около 320 евро за онлайн пазаруване, а за 2017 година прогнозата е да похарчи около 380-400 евро.
Има сегменти, които се развиват по-бързо от останалите, но има и сегменти, които са си завоювали лидерските позиции по отношение на закупувани стоки и услуги онлайн. Лидерската позиция в закупуването на стоки онлайн принадлежи на  категорията дрехи, обувки и аксесоари, а в електронните услуги лидерската позиция принадлежи на  туристическите услуги /пътувания, самолети билети и хотелски резервации/. Продуктовите категории, които ще се развиват с най-голям темп са поръчка на храна онлайн, дом и градина, а от онлайн услугите с най-голям темп ще растат туристическите пакети, онлайн застраховките и закупуване на онлайн билети за събития.

Българските онлайн търговци следва да погледнат към възможностите за развитие, които им предоставят чуждите пазари, например този в Румъния. Именно в северната ни съседка секторът е четири пъти по-голям от родния – €2 млрд. евро в Румъния в сравнение с 510 млн. евро у нас.
В Централна и Източна Европа, включително и в България, процентът на електронната търговия към целия обем на ритейл бизнесът е около 3.9%, като тенденцията е да достигне до 5% през следващите 1-2 години. Потенциалът е огромен, имайки предвид, че в азиатския регион онлайн ритейлът достига до над 20% от целия обем на ритейл бизнеса.

Източник: Pixelmedia.bg